išvarpyti

išvarpyti
išvarpýti tr. NdŽ 1. 1, End, Trk, Vkš, Ukm, kasant išpurenti, išskvarbyti, išbedžioti: Išvarpýk apydžią, kad neažeitų žolėm Ds. Išvar̃pėm žemę su lopeta, ežias padarėm Žmt. Išvarpýkit ežią, pasodinsma braškių Lel. Išvarpiaũ čia patvorį, visgi kokį diegą inkiši Skdt. Arklio neturam, patys žemelę išvar̃pom Pln. Aš žemelę išvarpysiu, ežiukes paruošiu LTR(Kz). Atejęs gryčion išvar̃pė išvar̃pė pelenus ČrP. | Aparė iš visų pusių [melioruojamą vienkiemį] taip, ka i keliuką varpyte išvar̃pė Krš. Melioracija ištaškė, išvar̃pė pievas Krkl. | refl. tr.: Mun dar reik išsivarpýti vieną ežę cibulėms Krš.kastuvu užbedant iškiloti: Išvarpýti, išskvarbyti padėjo žemelę tą su lopeta (kasant bulves) Krž.išknaisioti, išknebinėti: Išvarpýtas sviestas visas, išvarpýtas – kaip te valgai! Klt. 2. NdŽ graužiant padaryti akytą, purų; išgraužti, išėsti: Palangės kinivarpų išvarpytos . Kirmėlių išvarpýta vieta 169. Sliekai žemę išvar̃pė – gerai augs bulbos Ktk. Prūsokai išvar̃pė duoną J, Š. Išvar̃pė skylę marškiniuos K.Būg(Ds). Drabužiai yra išvarpomi J.Jabl. Kūną kirmėlės visą, tai tiesa, išvarpys, visi bėgs šalin, niekas manęsp nesiartys KN233. | Jo kambario sienos visos buvo išvarpytos kulkų, visos skylėtos, kaip bičių koriai . Seklumose ežero ledas buvo išvarpytas kaip korys . Saulės spindulių subadytos, išvarpytos pusnys pasidarė jau panašios į dulkėtus miško papartynus J.Mik. 3. Tvr iškrapštyti, išjudinti: Vaikai išvar̃pė vapsas Š. 4. [K], išbedžioti lašiniais: Išvarpau kiškį N. 5. išsukinėti, iškreivinti: Man jau nereikia šitų žiedų – pirštai išvarpýti Švnč.
◊ šìrdį išvarpýti įskaudinti: Buvo baisių laikų, visų šìrdys varpýte išvarpýtos KlvrŽ.
špỹgomis išvarpýti šaipantis ką išbadyti, išrodyti: Špỹgoms išvarpiáu, viena ranka, kita ranka Plt.
\ varpyti; apvarpyti; įvarpyti; išvarpyti; nuvarpyti; pavarpyti; pervarpyti; pravarpyti; privarpyti; suvarpyti; užvarpyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • išvarpyti — išvarpýti vksm. Árklio neturėjome, tai dar̃žą išvarpýdavome pãtys su kastuvù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apvarpyti — tr. 1. Vkš, Ds aplinkui ką išpurenti žemę, apkasioti: Apvarpyk ir obelėlę, jai bus labai gerai Lel. O kiek kartų per metus reikia šituos medelius apkasti, apvarpyti, naktimis laistyti, nes dieną per karšta A.Vien. 2. Vj supurenti, subedžioti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbedžioti — tr. išvarpyti ligi kurios nors vietos: Lig tuo daiktu atbedžiok dar, ir užteks pupelėm žemės Ėr. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • garbiniai — sm. pl. garbiniuotieji bastučiai: Kodėl jo garbiniai toki nevykę, visi išvarpyti J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbedžioti — tr. 1. išbadyti, išdurstyti: Kad nori susiūti šikšną, pirma išbedžiok su yla skylutes Ppl. 2. iškasioti, išvarpyti, išpurenti: Išbedžiok palangėj, sėsim taboką Skr. | refl. tr.: Tėvas pats gali išsibedžioti tabokai ežią žemės Pn. bedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išknibinėti — tr. Š 1. išvartyti, išžiūrinėti, išnagrinėti: Mažam ar senam palik vienas sienas, kitep viską išknibinėja Gs. Ką tik paims, tai tuojau jam ir norisi išknibinėti Sv. Jos žino gerai, kad ne visus grūdelius jos vakar čia išknibinėjo – liko dar ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlandžioti — iter. išlįsti. 1. intr. po vienas kito visiems išlįsti: Vištos išlandžiojo KII298. | Ana kliūst jam virintu [vandeniu] akysna – ir išlandžioj[o] akys kap vorai (ps.) Rod. 2. intr. vienas po kito išvaikščioti: Visi išlandžiojo į miestą rš. 3. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskvarbyti — tr. iter. išskverbti: 1. KI130, K, Š, BŽ480, Rtr Seniau su smailiu peilio galu vyrai išskvarbydavo naginei skylutes Kair. Sienos iškvarbytos kulkų rš. 2. B176, N, Erž Gražiai nuskusk bulves, akutes išskvarbyk Skr. Bulbės – vienos duobės: ka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išurpyti — tr. Blnk išpurenti, išvarpyti. urpyti; išurpyti; paurpyti; susiurpyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvarpstyti — žr. išvarpyti: 1. Uždavė platį daržą išvarpstyti, su grėbliu išekėti ir pasėti javus M.Valanč. 2. Kokia iš jos gaspadinė – jos mėsa prismirdus, kirmėlių išvarpstyta Stak. varpstyti; apvarpstyti; išvarpstyti; privarpstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”